19 feb

EN NOSTALGIBOK OM ÄNGBYPARK KNIVSTA

Den har kallats för Sveriges mesta pop-park. Författaren Lennart Runnding & Rolf Jansson har skrivit boken om de legendariska artisterna som spelat i Ängby Park i Knivsta.
Till exempel har Led Zeppelin spelat där under sitt tidigare namn New Yardbirds. Simon & Garfunkel hade sin turnépremiär där 1966 och många andra stora artister som Kinks och Millie har stått på parkens scen.


FOLKETS HUS – ARBETARBORGEN

Folkets Hus i Helsingborg var ett av landets största när det invigdes 1906. Dess imponerande fasad i rött skrombergategel och granit har under ett sekel dominerat Söder. Det är ett mäktigt monument över arbetarrörelsen i Helsingborg. Det var en tillflyktsort för förföljda tankar där man ostört kunde samlas och överlägga om gemensamma angelägenheter. I Helsingborg och på många andra orter i landet hade man handgripliga erfarenheter av behovet av egna samlingslokaler. Det var inte ovanligt att man tvingades ställa in möten eller hålla dem utomhus för att man inte fick hyra någon lokal. Folkets Hus var i ordets verkliga mening ett folkets hus. Det var ett levande hus med omfattande aktiviteter i form av möten, dans, teater, filmvisning, varieté, boxning, basarer, fackföreningsexpeditioner, bibliotek, studierum mm.


DANSHALLEN BELGANET

Boken om det Blekingingska dansstället Danshallen i Belganet och dess 37 år som dansarrangörer. En bok med 238 sidor fyllda med bilder och minnen från danskvällarna under alla år.


SVENSKA BIGORAFER

Detta pionjärverk presenterar ett hundratal biografer från Saga i Kalmar invigd 1906 till Filmstaden i Malmö byggd 1998. Sedan televisionens ankomst i slutet av 50-talet har många biografer lagts ned eller rivits. Några av de äldre singelbiograferna är fortfarande hotade och därför är Kjell Furbergs dokumentation särskilt angelägen.
Kjell Furberg är filmjournalist, arkitekturhistoriker, biografforskare och fotograf.


FRÅN VÄGSKÄL TILL DANSBANA

I slutet av 1990-talet producerade ABF en utställning och en bok med namnet ” Från vägskäl till dansbana”- en dokumentation av dansplatser i Blekinge. 2010 var det dags att ”damma av” utställningen och använda materialet som utgångspunkt för ett större projekt riktat mot äldrevården. Detta blev sedan samlat i en bok på 145 sidor. Bok om dansplatser i Blekinge.


HISTORIEN OM BOKSKOGEN

Om Bokskogen hade det säkert kunnat skrivas mängder av böcker. Många människor har varit enormt engagerade i stället, som funnits i 90 år. Men tiden springer ifrån oss och personerna som var med från början finns inte längre kvar. I den här boken har nuvarande Bokskogen-delägaren Anders Sveningson samlat det doku­menterade material han kunnat hitta och pratat med personer som fortfar­ande kan minnas och berätta om tiden i de Burserydska skogarna. Han hoppas att boken tar dig med på en intressant resa genom en tidsepok som innehåller en enorm samhälls- och teknik­utveckling.


VARDAGSKULTUR I RÖRELSE – FOLKETS PARK I ÖREBRO 75 ÅR 1977

En bok som gavs ut till Brunnsparkens 75 års jubileum 1977


FOLKPARKEN BRUNNSPARKEN 100 ÅR – 1902-2002

En läsvärd bok om Folkets Park i Örebro Brunnsparkens 100 år. En bok fuylld av en massa fakta och bilder för den som vill grotta ner sig i denna fina parks historia.


DABNSMINNEN

I Dansminnen. Ungdomsdanserna i Österbotten och Västerbotten från 1940-tal till 1970-tal förenas två projekt i ett. I Västerbotten och i Österbotten genomfördes åren 2008-2011 två separata studier där minnen från ungdomsdanserna fokuserades. När Svensk-Österbottniska Samfundet i Vasa och Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå beslöt att ge ut en gemensam populärvetenskaplig
skriftserie med namnet Bottniska studier valdes dansminnen på båda sidor om Kvarken som ett av temana. Boken bygger på enkätstudier och nedskrivna berättelser i Österbotten och på intervjuer i Västerbotten. Den tar avstamp i minnen från svensk beredskapstid och finsk krigstid, men har tyngdpunkten på 1950-, 1960-, och 1970- talens dansaktiviteter.
Boken tar upp vad man ansåg om dansen, hur ungdomarna förberedde sig för den, hur de betedde sig på dansgolvet och vad som hände när musiken klingat ut för
kvällen. Boken avslutas med en samling skrönor och andra historier som också de blivit en del av dansminnena. Och hur är det med likheter och skillnader i de västerbottniska och österbottniska dansminnena? Den frågan ger boken många intressanta svar på.


FRÅN PANNRUMMET TILL FOLKPARKERNA GUL Å BLÅ

Från ingenstans till de stora dansbandsscenerna. Här får du följa med på den spännande resa som Gul å Blå gjorde från tidigt 1970-tal till 2000-talet. Samtidigt är det en exposé över dansbands-Sverige under dess storhetstid, berättat inifrån. Massor av inspirerande läsning och många bilder. Dessutom visar boken flera filmer med orkestern genom åren. Kenneth Alsterklev berättar, efter många, långa samtal och stor entusiasm om Gul å Blå.


I AFTON DANS – NÄR EN DANSBILJETT KOSTADE 10 ÖRE

”Dansbaneeländet” var ett uttryck som myntades på 1930-talet av en kyrkoherde i Halland som förfasade sig över synden på och kring dansbanorna runt om i landet. Då som nu upprörde man sig över osedlighet, dryckenskap och olämpligt leverne. Men dansbanorna bredde ut sig, Folkets Park fanns med dans och nöjen. Här skrivs en epoks nöjeshistoria. Swing och Nalen, vokalisttävlingar och kläder. Legendariska artister som Thore Jederby och Alice Babs, Charlie Norman och Thore Ehrling, Georg Vernon och Bon Henders, Arne Domnérus och Gunnar Svensson, Putte Wickman och Monica Zetterlund. Och tidningar och tidskrifter som skrev om dans och musik: Orkesterjournalen, Estrad och Fickjournalen. Dansandet på Skansen och Gröna Lund m.m.


FOLKETS HUS OCH PARK I JÖNKÖPINGS KOMMUN

En bok om Folket hus och Folkets park i Jönköpings kommun.


FOLKETS HUS OCH TEATER I KARLSKOGA

Festskrift – anteckningar om föreningen Folkets hus och park i Karlskoga samt dess verksamhet åren 1900- 1953. Utgiven till invigningen 1953.


DANSORKESTRAR I LINKÖPING UNDER TRE DECENIER

Kamratföreningen Linköpingsmusikerna har i ett omfattande arbete också tagit fram en fortsättning över denna kulturskatt i avsikt att berätta mera om orkestrar och musiker, verksamma under 50-, 60- och 70-talen. Här finns också medtaget vår dans-publik och alla dansställen som var populära under de här åren. Arbetet har bedrivits i projektform, det sk Historik-projektet, som startade under våren 2011 och resultatet finns nu i bokformat.
En unik dokumentation från 1950- 1960- och 1970-talets Linköping. Berättelser och bilder över dansorkestrar och dansställen som då var populåra. Inbunden bok på 128 sidor, full av nostalgi över 80 orkestrar, med unika bilder. Kända Linköpingsprofiler berättar om tidsandan.


MELODIFFESTIVALEN – FRÅN FRACK TILL FOLKFEST

Hanna Fahl berättar den fantastiska historien om Melodifestivalen, som på 60 år gått från stråkar och strama kostymer till en färgstark folkfest – och en kulturinstitution. Vare år bänkar sig fyrtio procent av Sveriges befolkning framför finalen – bara Kalle Anka på julafton kan mäta sig med Melodifestivalen i fråga om popularitet.
Det började med svartvit teve och en dekor som mer hör hemma i en skolföreställning. Men snart började artisterna bli tuffare, musiken folkligare och sändningarna proffsigare. När ABBA vann 1974 började en ny era som lett till vår tids färgblossande, kitschstinna musikfyrverkeri. Men samtidigt ökade hatet mot schlagern och blev så utbrett att Sverige inte ens medverkade i Eurovision ett par år. Sen började Melodifestivalen långsamt men säkert stabiliseras som en kulturell samtidsparad och idag har denna folkrörelse blivit en verklig maktfaktor i svenskt musikliv.
Förutom de stora omvälvande händelserna i programmets historia bjuds bland annat på djupdykningar i nakenchockens ursprung, Roger Pontares kläder, mellanakterna som hyllades – eller utlöste smärre diplomatiska kriser – och vilka artister som beskrivits som deodoranter, korvar eller ogräs. Med sina nästan 200 bilder och skarpa texter är detta en av de roligaste skildringarna av svenskt musikliv som har getts ut i bokform.


OLOFSTRÖM FOLKETS HUS

En bok med historik om Folkets hus i Olfoström. Utgiven 1995. 95 sidor


FICKAN FRÅN SMÅLAND

Flickan från Småland är den rörande, roliga och ibland halsbrytande berättelsen om arbetarklasstjejen från Hovmantorp som blev Charlotte Perrelli med hela svenska folket. Redan som liten sjöng Charlotte för att hon inte kunde låta bli. Hon började turnera som 13-åring i dansband, och lyckades ett antal år senare med hjälp av ett stulet telefonnummer starta en karriär som sångerska i Anders Engbergs orkester. Charlotte har sedan dess bland mycket annat vunnit Melodifestivalen två gånger, Eurovision Song Contest en gång, gett ut nio album, turnerat i flera länder, varit programledare och musikalartist. I Flickan från Småland väljer nu Charlotte att för första gången ocensurerat och öppenhjärtigt ge sin sanning om framgångarna och motgångarna, både som artist och som människa.


SVERIGES SÄMSTA SKIVOMSLAG

I boken Sveriges sämsta skivomslag har vi samlat några av de märkligaste svenska vinylomslagen genom tiderna, från skivor som en gång gick ut i massupplagor, men som nu fallit i oförtjänt glömska. Varje omslag beledsagas av en kommenterande text – om artisten, skivan eller annan kuriosa i sammanhanget.


SCENEN ÄR VÅR

Varje danskväll öppnar dörren till en värld fylld av känslor, stämningar och upplevelser. Denna värld byggs upp av dem som dansar, av musiken som det dansas till och av dem som bjuder på musik. I tre böcker har Margareta Södergård, Marianne Nordman och Alice Lillas låtti de dansande dela med sig av sina minnen och erfarenheter.
I boken Scenen är vår är det de österbottniska dansmusikernas tur att träda fram och i ord och bild berätta om det som de minns från tiden 1950 och framåt. Boken innehåller dels en sammanfattning av enkätsvar och dels musikernas egna berättelser.
Vad minns de då de från sin tid med musiken? Det första instrumentet, den första orkestern, musiken, spelningarna och publiken? Den täta gemenskapen och samhörigheten musiker emellan? Med ett rikhaltigt material bjuder de på sig själva och du som läsare har förmånen att följa dem i deras musikaliska potpurri. Här är scenen deras!


TEATER I FOLKETS PARK

Teater i Folkets Park 1905-1980. Arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern, En kulturpolitisk studie + repertoarbilaga


TUSEN OCH EN NATT – NÖJESLIV I KRONOBERG LÄN UNDER 100 ÅR

Boken Tusen och en natt, som kom i tryck hösten 2014, är en fortsättning och utvidgning av Sveriges Radio Kronobergs serie Arken och dess rötter om populärmusiken och nöjeslivet i Kronobergslän. Bakgrundsfakta till radioserien som sändes våren 2012, och bildmaterial som samtidigt publicerades på internet, utgjordes i stor utsträckning av det omfattande arkivmaterial som finns på Smålands Musikarkiv i Växjö. Intervjuer, tidningsklipp, fotografier, dokument, fältinspelningar och grammofonskivor. Detta arkivmaterial, tillsammans med ett antal intervjuer som gjordes i direkt anslutning till radioserien, blev tolv entimmesprogram.
Tusen och en natt omfattar bortåt 300 sidor men trots detta sidantal var det många kapitel som av utrymmesskäl inte kunde publiceras. Nu finns de istället här i Tusen och en natt del 2.
Boken Tusen och en natt finns fortfarande till försäljning i Smålands Musikarkivs webbutik och i Musik i Syds reception i Växjö.


TYROLEN 60-TALS PARADISET I SMÅLAND

Följ med på en tidsresa tillbaka till 60-och 70-talet när Tyrolen i Blädinge i Småland var en av södra Sveriges största festplatser och lockade tiotusentals nöjeslystna ungdomar.
Lena Birgersson har träffat artister, musiker, besökare, bybor och ordningsvakter från förr och vi får höra alla deras härliga historier.
Boken skildrar också livet på nya Tyrolen och här finns cirka 150 härliga nytagna foton av fotografen Anders Roos. Tyrolen drar åter igen stora skaror besökare och den fina
folkparkspärlan drivs nu av ett hängivet gäng ungdomar. Samtidigt som de bevarar den unika miljön med dess byggnader och målningar skapar de en modern mötesplats där
alla umgås med alla. Här träffas nu både hårdrockare, punkare och raggare såväl som loppisentusiaster och trädgårdsintresserade.
Förord av Ingmar Nordström och Ola Salo.


VÄRNAMO FOLKETS PARK

Värnamo Folkets Park är en trevlig bok med minnen och historik.
Boken är skriven av Sven-Erik Petersson och utgiven av Föreningen Folkets Hus och Park i Värnamo