Ostindiefararen besökte Kristinehamn

13 jul

ostindien1501

Ostindiefararen Götheborg besökte Kristinehamn för några dagar. Det blev en enorm folkfest med över 50 000 besökare. 8000 av dem valde att gå ombord och kika på skeppet.

Ostindiefararen Götheborg är en replik av den ostindiefarare med samma namn (Götheborg), som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Ostindiefararen Götheborg är världens största oceanklassade segelskepp byggt i trä. År 1986 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet. År 1995 påbörjades bygget och åtta år senare sjösattes Götheborg. Under 20 månader mellan 2005 och 2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och hem igen. Sedan dess har man varit ute på ett antal mindre expeditioner i Sverige, Norden och Europa och sommaren 2010 deltog man bland annat i festligheterna kring kronprinsessan Victorias bröllop. År 2013 planeras en ny långresa för ostindiefararen Götheborg, den här gången till USA Ostindiefararen Götheborg är klassat som passagerarfartyg och går under vanlig svensk flagga. Men i hamn hissas den tvåtungade SOIC-flaggan som skeppet hade vid första utresan från Göteborg. Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en ideell stiftelse.

Mycket folk och båtar hade samlats i Kristinehamns Gästhamn för att hälsa båten och besättningen välkomna till Kristinehamn. Det hade ordnats med en rad kringaktiviteter. Dragspelsklubben underhöll varje dag med skärgårdsvisor och andra låtar på temat båtar och skärgård. Det hölls även matmarknad med lokalproducerad mat. Flera företag hade utställningar.

Nedan följer lite bilder från dagen

ostindien1502

ostindien1503

ostindien1504

ostindien1505

ostindien1506

ostindien1507

ostindien1508

ostindien1509

ostindien1510

ostindien1511

ostindien1513

ostindien1514

ostindien1515

ostindien1516

ostindien1517

ostindien1518

ostindien1519

ostindien1520 (2)

ostindien1520

ostindien1522

ostindien1523

ostindien1524

ostindien1525

ostindien1526

ostindien1527

ostindien1528

ostindien1529

ostindien1530

ostindien1531

ostindien1532

ostindien1533

ostindien1535

ostindien1536

ostindien1537

ostindien1538

ostindien1539

ostindien1540

Publicerad: 2015-07-13 11:16:51

admin