Spårvägen Lund

Lunds spårväg eller LundaExpressen är en 5,5 kilometer lång spårväg i Lund. Spårvägen invigdes den 12 december 2020. Reguljär trafik startade 13 december.[ Lunds spårväg är därmed det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm med grannkommuner, Göteborg och Norrköping. Spårvägen i Lund är det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911.

Den så kallade ”Lundalänken” började planeras under slutet av 1980-talet och färdigställdes 2003, med en trafikseparerad bussbana genom sjukhusområdet och Lunds tekniska högskola. Länken trafikerades av stadsbusslinjerna 6 och 20 samt regionbusslinjerna 166 och 169. Länken byggdes från början med möjlighet att anlägga spår längs sträckningen.

I december 2015 fattades igångsättningsbeslut för en spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS.
Bygget påbörjades den 15 februari 2017. Kontrakt med Skanska hade undertecknats i maj 2016.

Projektets budget för själva spårvägen var 776 miljoner och var i december 2019 efter fördyringar av olika slag uppe i omkring 900 miljoner.
Till detta ska läggas själva spårvagnarna för beräknade 297 miljoner kronor och depån för 270 miljoner kronor.
Total summa för hela projektet beräknas alltså hamna på omkring 1 500 miljoner.

I början av projektet framfördes planer, förslag och idéer på linjer österut mot stadsdelen Linero, Dalby och Södra Sandby från Brunnshög, söderut mot Staffanstorp via Tetra Pak genom Lunds centrum samt västerut mot Lomma och Bjärred.
Samtliga dessa förkastades, och inga ytterligare utbyggnader finns med i kommunens översiktsplan för 2018.

Invigningen planerades slutligen till den 12 december 2020 som ett evenemang med bland annat Johan Westers närvaro, med erbjudandet om gratisturer på spårvagnen.
Dessa planer gick dock i stopet på grund av den pågående Coronaviruspandemin. Istället blev invigningen digital, med trafikstart dagen efter.

Den 29 juli 2020 kom den första spårvagnen, Åsa-Hanna till Lund. Spårvagnen seglade med båt från Spanien till Göteborg. Därifrån åkte hon lastbil den sista biten till den nybyggda spårvagnsdepån i Lund. Under augusti samma år kom de att utföra tester inne i spårvagnsdepån. Det dröjde ytterligare några veckor tills de testkörde uye i spårvagnsspåret.

Spårvägen möjliggör en omfattande stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen, Brunnshög. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen. På sikt räknar Lunds kommun med ytterligare 50 000 människor som bor eller arbetar längst med stråket.


Foto: Skånetrafiken


Foto: Skånetrafiken


Foto: Skånetrafiken


Foto: Skånetrafiken


Foto: Johan Wessman, News Oresund


Foto: Johan Wessman, News Oresund


Foto: Johan Wessman, News Oresund


Foto: Johan Wessman, News Oresund