Karlstadbuss

bussar-karlstad13

bussar-karlstad11

Karlstads kommun ansvarar för den egna stadstrafiken, som mätt i antal resor utgör nästan hälften av hela kollektivtrafiken i Värmland. Tack vare denna organisationsform kan Karlstad genomföra lokala kollektivtrafiksatsningar utan ekonomisk belastning för övriga kommuner i regionen. Biljettsystem, resekort och reseplanerare är samordnade med länstrafiken för smidig övergång mellan regional och lokal trafik. Karlstadsbuss är en avdelning i Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning, vilket innebär delaktighet och inflytande i stadens framtida hållbara utveckling. Trafiken körs av Förenade Buss AB.

bussar-karlstad12

Karlstadsbuss historia sträcker sig tillbaka ända till 1880-talet då fröken Alma Andersson startade ”Nya Åkeriet” som bestod av hästdragna fordon.

De första åtta motoriserade bussarna köptes in 1922 och trafikerade sex linjer från Stora Torget till Herrhagen, Råtorp, Färjestad, Romstad, Kroppkärr och Sommarro. Utöver bussarna fanns då 12 lastbilar, 7 taxibilar, 12 hästar och 1 likvagn. 1947 bytte företaget namn till Karlstads Bussaktiebolag, ett namn som lever kvar än idag!

bussar-karlstad02

Ny lag och omorganisation. Kollektivtrafiklagen förnyas och lokaltrafiken organiseras efter beställar-/utförarkonceptet. Beställare blir den nyinrättade kollektivtrafiknämnden i Karlstads kommun, som också ansvarar för planering och marknadsföring. Efter upphandling i konkurrens väljs Karlstadsbuss AB till utförare av trafiken. Swebus AB köper senare Karlstadsbuss AB och övertar utförandet. Namnet Karlstadsbuss lever dock vidare i kommunens kollektivtrafiknämnd och används som varumärke utåt.

bussar-karlstad06

bussar-karlstad07

2005 blev det en nystart och ambitionshöjning! Nobina Sverige AB (fd Swebus) vinner upphandligen för perioden 2005-2013. Som arbetsgivare åt Karlstadsbuss chaufförer, samt stora delar av länstrafiken, är Nobina Karlstads 4:e största privata arbetsgivare med 300 anställda. Det nya avtalet markerar en nystart och ambitionshöjning för kollektivtrafiken. 2005 är därför utgångsåret för Karlstadsbuss mål om att fördubbla kollektivtrafikresandet från 3,9-7,8 miljoner resor. Bussarna får en ny, distinkt orange design!

bussar-karlstad01

bussar-karlstad03

Nytt linjenät, gerillamarknadsföring och ny organisation. 2007 genomfördes en omfattande linjeomläggning för att göra det enklare att resa kollektivt i Karlstad. En viktig del i arbetet är linjenätskartan som bla inspirerats av tunnelbanan i Stockholm.


bussar-karlstad08

Klicka på kartan för att se den i större format i nytt fönster

bussar-karlstad04

bussar-karlstad05