Krhamns Omnibusstrafik

Bolaget registrerades 1944-04-12 som AB Kristinehamns Omnibustrafik och har bedrivit lokal busstrafik inom Kristinehamns tätort.

Så här kunde såg linjesträckningen ut 1969 då det fanns 10 olika busslinjer som trafikerade stadens gator.


Några år senare slogs linje 2 A samman med linje 2B och bildade nya linje 2 N:a Torget-Marielund-Stenstaliden. Under en period kördes linjen N:a Torget – Stenstaliden – Marielund -Stenstaliden, en sträcka som enligt rykten fick köras med gasen i botten då det var 30-minuters trafik. Denna linje varade inte särskilt länge. Det skulle emellertid dröja ännu några innan linje 2B återinvigdes, då i kombination med linje 10 N:a Torget-Sandfallet. Motsvarande förändring på linje 2 blev då N:a Torget – Stenstaliden – Strand, en förändring som genomfördes när Strandområdet norr om Kristinehamns centrum började bebyggas. Linje 1B, (N:a Torget-Marieberg-Strand), lades ned och enbart linje 1 N:a Torget-Marieberg blev kvar. Allt detta förstås före tiden för anbudsupphandlingarnas intåg.

År 1973 fanns det 8 linjer som trafikerade staden enligt följande linjer
1. N:a Torget – Marieberg
2. N:a Torget – Stenstaliden – Marielund
3. N:a Torget – Stenbacken
4. N:a Torget – Malmen – Övre Kvarn
5. N:a Torget – Regementet – Rönneberg
6. N:a Torget – Djurgårdsplatån
7. N:a Torget – Folkets Park
8. N:a Torget – Strandsgatan

1989 såg linjenätet ut som följer:
1. N:a Torget – Marieberg
2. N:a Torget – Stenstaliden – Strand
3. N:a Torget – Djurgårdsplatån – Stenbacken
4. N:a Torget – Malmen – Övre kvarn
5. N:a Torget – Rönneberg
6. N:a Torget – Gustavsvik
7. N:a Torget – Folkets Park
8. N:a Torget – Strandsgatan
9. N:a Torget – Drevsta – Kamewa
10. N:a Torget – Marielund


Gamla bussbiljetter


I början av 90-talet får man helt nya bussar i Kristinehamn då Swedbus blir trafikutövare av stadstrafiken. Bussarna pyntas med dekor som föreställer Drottning Kristina. Anledningen till detta är ju att Kristinehamn år 1642 fick sina stadsprivilegier av drottning Kristina under namnet Christinehamn. Så därför så fick hon pryda bussarna. Även busshållplatser och vindskydd fick pryds av Kristina. Allt under namnet ”Bro Buss & Trafik”.

Den ursprungliga röd/grå/blå färgen som funnits på stadstrafikens bussar alltsedan högertrafikens införande 1967, förändrades och blev istället en röd/vit/blå variant med Drottning Kristina ridandes till häst. Mycket vackert faktiskt!

Bro Busstrafik är eller var i egentlig mening inget ”företag”, utan snarare en ny benämning på stadstrafiken i Kristinehamn som ett resultat av dels den första upphandlingen, (vilket gav Swebus trafikrätten fr o m 1 januari 1992), och dels firandet av Kristinehamns 350 år med stadsrättigheter.

Swebus bildades 1990 under namnet Swebus av att bl.a SJ Buss och GDG slogs ihop och bildade Sveriges största bussföretag.

Namnet Swebus var ett varumärke som bussföretaget Surahammars Trafik använde sig av vid marknadsföring utomlands. Surahammars Trafik köptes upp av GDG den 17 april 1982 och varumärket var således i företagets ägo redan sju år innan den stora sammanslagningen. Andra företag som köptes upp av Swebus efter 1991 var till exempel Motala Lokaltrafik, Kristinehamns Omnibuss, Gävle Trafik, KarlstadBuss och EB Trafik.

I samband med upphandlingen 1991, (trafikstart 1 januari 1992), infördes också ett helt nytt linjenät med nya linjenummer. Anledningen till detta var att det i Värmland inte skulle finnas några busslinjer som hade samma nummer. Varje linjenummer skulle vara unikt.

Näckrosbuss
Näckrosbuss bildades genom en sammanslagning mellan T-Buss i Örebro län och Södermanlands Läns Trafik AB. Senare köpte man även in Norrköping-Linköping Trafik AB.
Loggan består av en svart och cerisfärgad näckros

strong>Busslink
Busslink och Näckrosbuss är idag bifirmor till Keolis Sverige AB ett av de tre största bussbolagen i Sverige med 5 700 medarbetare. Busslink består från början i huvudsak av tre bussbolag. SL Buss AB i Stockholms län, T-buss AB i Örebro län och Sörmlands Länstrafik AB (busstrafikdelen).

1991 bildades SL Buss AB i samband med en ny strategi från SL med att det var inte längre självklart att trafiken skulle bedrivas i egen regi.
1994 gick de två bussbolagen i Örebro län och Södermanlands län samma och bildade Näckrosbuss AB.
1999 gick SL Buss och Näckrosbuss samman och bildade Busslink.
2003 sålde SL 70 % av sin ägarandel till franska Keolis och i augusti 2010 överläts resten.

Busslink valde en logotyp som ser ut som en glad sköldpadda. Att välja en sköldpadda som symbol för ett bussbolag istället för någonting som får människor att associera till hastighet gjorde att den fick uppmärksamhet. Busslink hävdar att valet kan anknytas till en klassisk fabel av Aisopos.

1. Norra Torget – Malmen – Kvarnbyn
2. Norra Torget – Marieberg – Strand – Stenstaliden
2. Norra Torget – Stenstaliden – Strand – Marieberg
3. Norra Torget – Folkets Park – Djurgårdsplatån – Stenbacken – Sjukhuset
4. Norra Torget – Jacobsberg – Strandsgatan – Marielund
5. Norra Torget – Rönneberg – Picassoskulpturen
6. Norra Torget – Djurgården – Kvantum – Gustavsvik
7. Järnvägsstationen – Presterud – Regementet

Den 1 december 2009 genomförde Swebus och Concordia Bus Nordic AB ett namnbyte till Nobina Sverige. Detta för att bland annat särskilja lokaltrafiken gentemot Swebus Express expresstrafik. Samtidigt strök Swebus Express namnet ”Express” från långfärdsbussarna, och övertog därmed varumärket Swebus. Företaget heter dock alltjämt Swebus Express AB, rent juridiskt, och något företag vid namn ”Swebus AB” existerar inte.

Nobina Sverige AB (tidigare Swebus AB) är en del av Nobinakoncernen och Sveriges största bussbolag med sina 2 400 bussar och 7 000 anställda.

2018 ser linjesträckningen ut som följer:

Linjetrafik:
61 Resecentrum – Marieberg
62 Resecentrum – Stenstaliden – Strand
63 Resecentrum – Djurgårdsplatån – Björkvallen – Stenbacken – Sjukhuset
64 Resecentrum – ICA Maxi – Övre Kvarn
65 Resecentrum – Sörkastet – Skärgården

Anropsstyrda linjer
60 Resecentrum – Gustavsvik
67 Resecentrum – Ode Baltens gata – Skäringsbol – Malmen
68 Resecentrum – Sandfallet – Marielund – Strandskatan
69 Ölme Stolpen – Gustavsvik