Norrköpings Spårvägar

busssparvnorrk06

Spårvägen har funnits i Norrköping sedan 1904. Busstrafiken kom på 1920-talet. Sedan dess har spårvägen och bussar tillsammans utgjort kollektivtrafiksystemet i Norrköping. 100 år har gått och Norrköping är en av få städer i Sverige som har kvar sina spårvagnar.

busssparvnorrk01

Norrköpings tätort har ett spårvägsnät som trafikeras av två spårvagnslinjer; linje 2 och linje 3. Dessa linjer svarar för 40 procent av andelen resenärer i stadens kollektivtrafik. Spårvägen utgör därmed ryggraden i tätortens kollektivtrafik Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904 helt odramatiskt och utan särskilda ceremonier. Stor dramatik blev det däremot redan andra dagen, då trafiken fick ställas in på grund av snöhinder.

busssparvnorrk02

När Norrköping fick sin spårväg fanns elektrisk spårvägsdrift bara i tre svenska städer, Stockholm 1901, Göteborg 1902 och Helsingborg 1903. Norrköping kommer under 2005 att köpa nya spårvagnar. Dessa ska ersätta de äldsta vagnarna som då kommer tas ur trafik.

busssparvnorrk03


busssparvnorrk04


SPÅRVÄGENS HISTORIA
Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904 utan särskilda ceremonier. Redan andra dagen fick trafiken ställas in tillfälligt på grund av snöhinder. När Norrköping fick sin spårväg fanns elektrisk spårvägsdrift bara i tre svenska städer, Stockholm 1901, Göteborg 1902 och Helsingborg 1903. Senare skulle totalt tretton städer få spårväg, men bara tolv fick igång någon trafik.
1904 invigdes spårvägen i Norrköping med en ringlinje runt centrum och en länk på Drottninggatan.
1906 fanns en tillfällig bana till utställningsområdet på Sylten.
1926 förlängdes spårvägen till Marielund och till västra järnvägsstationen i Kneippen.
1931 kom förlängningen till Fridvalla.
1933 körde man till Folkets park.
1945 byggdes spåret till Klingsberg.
1950 byggdes en avstickare via Haga till Rågången, och spåret på Norrlandsgatan (idag Abel Beckers gata) flyttades till Värmlandsgatan.
1957 togs en avstickare till Smedstuguplan i drift. Den trafikerades bara fram till 1966.
1958 förlängdes linjen genom Haga till Vidablick, och spåret på Breda vägen flyttades till en ny sträckning förbi Sandbyhov.
1958 lades spårvägen i Kungsgatan ned. Samtidigt ställdes ringlinjen med nummer 1 in. Sedan dess har det inte funnits någon linje 1 i Norrköping.
1975 och 1980 byggdes spårvägen ut i två etapper till den nya stadsdelen Klockaretorpet.
2006, 2010 och 2011 invigdes de tre etapperna av ett stort stadsomvandlingsprojekt med ny spårväg till Ljura, Hageby och Navestad.


BOKTIPS OM SPÅRVÄGEN
Gula faran rullar vidare: Norrköpings spårvägar 100 år
Författare: Willy Forsström
Utgiven av: Trafik-Nostalgiska Förlaget, TRAF
Format A4
Antal sidor: 164
Utgivningsdatum: 2004-05-01
Info: Som en hällristning i gatans granit drar spårvägens stålband genom staden. I 100 år har de gula spårvagnarna sörjt för befolkningens transporter i staden. Under lång tid var spårvagnen gatans oinskränkta härskare, men de har under de senaste 50 åren allt mer trängts tillbaka, dels av bussar men främst av en explosionsartat ökande biltrafik. Denna bok försöker att i ord och bild berätta historien om Spårvägen i Norrköping under dess första 100 levnadsår. Bildmaterialet, över 270 bilder, visar spårvägens utveckling från små, 2-axliga motorvagnar till dagens 26 meter långa, 8-axliga ledvagnar. I texten försöker vi berätta hur staden och spårvägen utvecklats, om det politiska spelet och det konstanta nedläggningshotet. Vi hoppas att du som läsare ska roas av en tur med de gula vagnarna i Norrköping, en stad i förvandling.


FILMTIPS OM NORRKÖPINGS SPÅRVÄGAR

Norrköping fick sin elektriska spårväg i mars 1904 och kunde således fira spårvägens jubileum 2004. Jubiléet firades den 25 september. Dagen bjöd på ett strålande höstväder och Norrköpingsborna hade nästa gått man ur huse för att med om detta firande. Här skulle det visas upp allt som rullat på Norrköpings gator genom åren. Då Drottninggatan förvandlas till en ren spårvägsgata blev det naturligt att samlas där.
Speltid: ca 25 minuter
Foto, redigering och speaker: Kåge Gimtell
Omslagsfoto: Michael ”Bussmicke” Nilsson.

Utgiven att Trafik Nostalgiska förlaget 2004.


SPÅRVÄGSMUSEET NORRKÖPING
På Spårvägsmuseet finns Norrköpings spårvägshistoria bevarad. Här kan du titta på gamla vagnar som du också får kliva ombord på. Skyltar, biljetter, betalningsbössor och biljettautomater finns att titta på liksom verktyg. Här finns också en stor fotoutställning med bilder från 110 år med spårväg i Norrköping.

Entréavgift
Det är fri entré till museet.

Hitta hit
Adressen till museet är Stohagsgatan 3D. Muséet ligger på tomten bredvid Returpunkten. Du hittar entrén mitt emot Norrköpings Tidningar på Transdev ABs baksida. Gå förbi den gamla spårvagnen (nr. 148) som står parkerad på tomten, gå längs staketet, så hittar du grinden i höjd med bussparkeringen (innan Returpunkten).

Källa: www.norrkoping.se