Värmlandstrafik

FAKTA OM VÄRMLANDSTRAFIK

Region Värmland Kollektivtrafik organiserar regiontrafik med buss och tåg, tätortstrafik i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Säffle, skoltrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst och sjukresor i Värmland samt båtbusstrafik under sommaren.
Vi upphandlar trafikföretag och samarbetspartners som kör trafiken, bortsett från servicelinjerna som körs i egen regi. Genom att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med våra entreprenörer kan vi erbjuda en mer miljösmart och hållbar lösning för våra kunder. Vi upphandlar även de kringtjänster som krävs för att utveckla en kollektivtrafiken. Trafiken utförs under varumärkena Karlstadsbuss och Värmlandstrafik.

Det här är Region Värmland Kollektivtrafik
Kontor i Karlstad, Munkfors och på Centralsjukhuset i Karlstad
Cirka 35 entreprenörer som kör vår trafik
220 bussar, 14 tåg och 6 båtar
76 fordon för anropsstyrda transporter
195 skoltrafikfordon

Region Värmland Kollektivtrafik under en dag
35 000 resor i den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg
7 000 personer reser i skoltrafiken
1 000 beställningar i beställningscentralen
Fordonen i den allmänna kollektivtrafiken kör 5 574 mil – drygt 35 enkelresor från Sveriges sydligaste till nordligaste punkt.
4 000 besök på webbsidorna varmlandstrafik.se och karlstadsbuss.se