Nya Karlsholme Folkets Park

2 aug

Varit på affischeringsturné inför Stora Folkparksdansen i Mariestad. En turné som slutade framför själva Karlsholme Folkets Park i Mariestad. Nyrenoverade Jubileumsteatern har fått sig ett rejält ansiktslyft. Ser fram emot festivalen 14-15 augusti.

Notan för nya Jubileumsteatern gick loss på cirka 30 miljoner kronor. Nu pekar mycket på att ytterligare fyra miljoner satsas inom Karlsholme Folkets park. Från att ha varit rivningshotad ser Rotundan på Karlsholme ut att få ett ansiktslyft i stället. Politikerna i Mariestad är beredda att satsa fyra miljoner kronor för att renovera den eftersatta byggnaden. Tekniska nämnden föreslår Mariestads kommunfullmäktige att bevilja fyra miljoner kronor för upprustning och tillgänglighetsanpassning av Rotundan. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till förslaget.
Rotundan är en samlingsplats för aktivitet 300 dagar om året. Ska vi då ta bort en yta som behövs i Mariestad? frågar kommunalråd Johan Abrahamsson.

Källa: Mariestadstidningen

stfpdansaff01

stfpdansaff02

stfpdansaff03

stfpdansaff04

stfpdansaff05

stfpdansaff06

stfpdansaff07

Publicerad: 2015-08-02 22:01:32

admin