Älvenäsparken Älvenäs

Älvenäs är ett tidigare brukssamhälle i den västra delen av Karlstads kommun. Det är beläget vid Norsälvens mynning i norra delen av Vänern. Älvenäs är en del av tätorten Vålberg, .

Parken ligger intill Älvenäs bygdegård. Älvenäsparken anlades med ädellövträd i början av 1900-talet av den familj som ägde Älvenäs herrgård. När Svenska Rayon startades i början av 1940-talet rustades parken upp och det var gott om danser och annan underhållning här under lång tid.

Efter att parken låg lite i glömska och höll på att helt förfalla rustades parken upp och räddades. Man rustade upp scenen som delvis var sönderslagen. Det byggdes även en drygt tio gånger tio meter stor dansbana. Man har även iordningställt de bodar för servering som finns på området.

På nypremiären av parken spelade värmlandsorkestern Wainioz från Skoghall.

Källa: Nya Wermlands-Tidningen


« Tillbaka