Nykroppa Folkets Park

Nykroppa är en tätort i Filipstads kommun. Nykroppa ligger 13 km sydöst om Filipstad. Samhället, som ligger vid riksväg 26 var fram till början av 1970-talet en bruksort, dominerad av Nykroppa Järnverk vilket ingick i Uddeholms-koncernen. Näringslivet är numera mycket mer differentierat. M

Nykroppa Folkets Husförening bildades den 3 augusti 1918 efter ett fruktlöst försök redan 1908. Stadgar antogs och man började omedelbart med arbetet att iordningställa det markområde som inköpts av Storforsbolaget, sedermera Uddeholmsbolaget.

Den första dansbanan byggdes 1919 och en teaterscen 1920. Man hyrde även samlingssalen av Kroppa Kommun för att kunna visa biografföreställningar lördag och söndag. Man började även planera för ett Folkets Hus på samma plats. 1941 renoverades och tillbyggdes Folkets Hus med bland annat nya biofotöljer. Sommarteatern tillbyggdes och inbyggdes till sitt nuvarande skick och utseende.

1955 byggdes dansbanan om och isolerades, serveringsterassen togs bort och den nuvarande serveringen byggdes. 1960 tillbyggdes Folkets Hus västra gavel med möteslokaler i källarplanet, biofoajé med kiosk samt uppflyttning av maskinrummet till övre våningen bakom läktaren.

1982 skedde en stor och omfattande renovering. då både Folkets Hus, dansbanan och serveringen helrenoverades.

17 augusti 1973 hade man fint besök av ABBA i parken.

2019 påbörjar man renoveringen av Folkets hus. I det första skedet har fönstren renoverats och målats. En del murkna brädor på fasaden har bytts ut och senare ska fasaden målas.

Nykroppa Folkets hus-förening driver och sköter om anläggningen. Föreningen står även bakom renoveringen. Man har även lagt nytt tak på dansrotundan och målat serveringen.

På senare år är Nykroppanatta en populär aktivitet. Då har man haft dans i routndan och coverband på en utescen. Detta evenemang har lockat mycket folk inte enbart Nykroppabor.

2019 firade Folkets Parkföreningen 100 år. Detta firade man stort tillsammans med Kroppa IF som även dom firade 100 år. Man hade middag och dans till Steelwires från Lesjöfors.

Nykroppa Folkets Park är en av fyra parker i hela Sverige som har både dansrotunda, servering, lokaler för exempelvis tombola, samt Folkets hus med biosalong.

Tommy Bergs, Matz Rogers, Hebbe Sisters, Henrik Åberg, Håkan Nordlöfs, Little Gerhard, Jerry Carlsson, Young 66 har aĺla en sak gemensamt. De har uppträtt i Nykroppa Folkets Park.

Källa: Nykroppaparken.se


« Tillbaka