Eda Folkets Park

Eda kommun är en kommun i västra Värmland. Kommunen gränsar i sydväst till Årjängs kommun.

Folkets Hus föreningen i Eda bildes 1903. Man började med att anlägga ett Folkets Hus. Det stod klart för
invigning i mars 1927. 1936 inköptes mer mark. Friluftsserveringen samt Rotundan med scen och dansgolv var de första byggnader som uppfördes. Ursprunglingen hade rotundan sticketak. Något senare byggdes friluftsscen, kiosk och entrekiosker.

Under de första decennierna var evenemangen vid Folkets Hus och Park många. Folkets Hus visade bio medans man hade dans varje vecka i folkparken. Under 50-talet blev det tillåtet att börja servera alkohol i Folkparkerna. Man tror att puben tillkom efter detta. 1969 revs entrekiosken och en ny byggdes.

Under 70-talet byggdes Folkets Park till i olika etapper. I början av 80-talet byggdes rotundan om för att få ett större dansgolv. Något år senare övertogs driften av Eda Glasbruks Folkets Hus och parkförening.

I Folkets Park avtog verksamheten under 90-talet. Omkring 97/98 var teatern i så dåligt skick att man bestämde sig för att riva den.

1998 såldes Folkets Husbyggnaden till Eda kommun och därmed skildes verksamheterna åt. Idag huserar Eda Glasmusseum i Folkets Hus.

Hülpers, Arvingarna, Lotta Engbergs, Wizex, Thorleifs, Wahlströms, Streaplers, Fernandoz, Motörhead, Erland Hagegård, Vikingarna, Göran Samuelsson, Shirley Clamp, John Lindberg trio, Wild Rooster, The Playtones, Snakebite, Tall Charlie and the rhytm kings, Roberto Magic, Peter Carlsson och Nordman är exempel på artister som uppträtt i parken .


« Tillbaka