Det blir Allsång på Vallarna 2021

1 jun

Nu kan jag glatt berätta att det kommer bli Allsång på Vallarna i år. De kommer att ta in så mycket publik man får enligt gällande restriktioner. Man kommer köra två föreställningar per tillfälle. En allsångskonsert kl 27.00 samt en kl 19.30 Var. Tillfällena är 19 juli, 26 juli, 2 aguusti

Se www.allsangpavallarna.se för mer information

Publicerad: 2021-06-01 08:24:28

admin