Dreams ersätter Sannex på Kvarnkullen

21 jan

dansbvarm_dreams
Sannex har blivit tvingade att även ställa in fredagens spelning på Kvarnkullen pga sjukdom. Dreams ersätter dem.

admin