En tur till Kopparberg

20 jul

I dag blev det en tur norröver. Det blev en tur till Kopparberg. I centrala Kopparberg ligger ett antal muséer i ett som vi besökte.

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening bildades 1923. Föreningen har en omfattande museiverksamhet i Kopparberg med ett rikt utrustat allmogemuseum,
ett postmuseum som visar historien om det kända treskilling bancomärket. För det var här i Kopparberg som det stämplades den berömda gula treskillingbanco frimärket den 13 juli 1857. Varje år så sker det en minnes poststämpling den 13 juli på muséet. Vidare finns ett fotomuseum i fotoateljén som ligger kvar på sin ursprungliga plats från 1870-talet, samt även en komplett skomakar- och guldsmedsverkstad.

Vi fick oss en guidad tur av Ungdomsinspiratör och Bygderådsrepresentant Hans Larsson som på ett mycket intressant sätt berättade och visade oss runt.

Huset som museet inhyser övertog Hembygdsföreningen 1973 och post- och fotomuseet invigdes. Senare har det kompletterats med skomakar-och guldsmedsverkstad.

Man har även ett allmoge och folkmuseum. Detta museum var ursprungligen ett spannmålsmagasin.
Spannmålsmagasinet eller Sockenmagasinet uppfördes år 1756. Magasinet kunde lämna lån på våren i form av spannmål till utsäde med återbetalning efter tröskningen på hösten. Räntan var 1 åtting ( 1/8 tunna ) per tunna säd. Under 1860-talet var den kände postmästaren m.m. Philip Tronêt magasinets kassör och bokförare. Möjligtvis upphörde verksamheten vid hans avgång år 1869. Magasinet har ett lås med tre nycklar som var utdelade till de båda föreståndarna och magasinskrivaren.
Byggnaden övertogs av hembygdsföreningen på 1920-talet.

Efter att vi fått oss en guidad tur besökte vi ortens fina kyrka.

Ljusnarsbergs kyrka är en kyrkobyggnad i Kopparberg i Västerås stift. Den är församlingskyrka i Ljusnarsbergs församling. Nordväst om kyrkogården finns en tjärad och till viss del inklädd klockstapel från 1640-talet. Byggnaden har en stomme av trä och fasader belagda med rödfärgad träspån. Kyrkan består av ett långhus med rakt kor i öster och torn i väster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. Korsarmar sträcker sig ut åt norr och söder. Ett flertal spiror sträcker sig upp från de olika byggnadsdelarna och över korsmitten finns en takryttare.

Träkyrkan uppfördes åren 1635–1637 och invigdes redan i november 1635 då den ännu inte var färdigställd. Dess ursprungliga byggmästare var Olof Snickare och bergmästare Olufsson var kontrollant för bygget. Åren 1691–1696 tillkom korsarmarna då kyrkan kapades itu, koret flyttades åt öster och korsarmarna infogades i söder och norr. Ombyggnader och reparationer genomfördes åren 1764–1765 då bland annat nya fönster togs upp och befintliga utvidgades. Åren 1891–1892 byggdes nytt kor och en ny sakristia efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert. Tornets småspiror, som hade rivits vid en renovering 1803, rekonstruerades. En stor utvändig upprustning genomfördes 1979 då yttertaken omkonstruerades och ytterväggarna stabiliserades. Ännu en yttre renovering gjordes 2002 då skadade vägg- och takspån ersattes med nya. Ytterväggarna målades med Falu rödfärg och taken ströks med tjära. Vid samma tillfälle utfördes reparationsarbeten på klockstapeln. Ljusnarsbergs kyrka utsågs februari 2006 till Sveriges vackraste kyrka av tidningen Året Runt. 2013 byggs kyrkan ut åt väster för att göra plats åt en handikappanpassad toalett, bland annat.

Texten om kyrkan kommer från Wikipedia

Efter detta blev det lite lunch på en restaurang som heter Akropolis restaurang som inte alls visade sig vara en grekisk restaurang namnet till trits utan var en ”vanlig” pizzeria/restaurang där vi tog oss en lövbit med pommes. Inget märkvärdigt utan mer standard. Man blev mätt i alla fall.

Publicerad: 2018-07-20 11:14:33

admin