FUB

FUB
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, förkortat FUB, är en svensk funktionhinderorganisation som bildades i april 1956. FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. Det finns 160 lokalföreningar med cirka 27 000 medlemmar, varav 20-25% har en funktionsnedsättning. Jag är aktiv i lokaöföreningen Karlstad med omnejd samt länsförbundet Värmland. Har hjälpt dem med diverse trycksaker. Har även hand om föreningens medlemsblad som jag sköter all alyput till samt skriver artiklar. För produktion av trycksaker svarar MT Trading & Design AB