Holens

Holens orkester.
Holens orkester från Vingåker har jag hjälpt i olika omgångar med kort, affischer och roll-ups.
Har även hjälp med med omslag till deras senaste cd-produktion.
För produktion och tryck står Linderoths Tryckeri i Vingåker.