Holidays

Holidays orkester
Holidays orkester från Åmål/Svanskog. Detta band har jag hjälpt under lång tid med produktion av diverse trycksaker. Men det började med att de vill förnya sin logotype till något mer modernare. Sen har det blivit backdrop, roll-ups kort, affischer. Har även hjälpt dem med den grafiska till deras tre senaste cd-produktioner samt till deras digitala singlar. All produktion har skett via MT Trading & Design AB i Kristinehamn.