Lill-Klas återvänder till Sannex

29 jul

sannexklas16

Sannex pressenterar sin nya medlem på bas. Det är Andreas ”Lill-Klas” Andersson som tar över efter att Christian Olsson lämnat bandet. Andreas första spelning med bandet blir den 19 augusti under ”Stora Folkpaprksdansen” i Mariestad.

admin