Nobina påminner om bältesandvändningen

12 dec

I dag besökte jag Värmlandstrafik och Nobinas säkerhetsdag i Kristinehamn. Bältesanvändningen och säkerheten på bussar stod givetvis i fokus denna dag.

De informerade bland annat om att det är lag på att använda bälte i samtliga deras bussar om det finns (och det finns det i nästan alla deras bussar).

Syftet är, bland annat, att öka kännedomen om betydelsen av bältesanvändning, både bland resenärer och allmänhet.
Trots skrämmande exempel på hur illa det kan gå vid en olycka är det alldeles för få av värmlandstrafiks resenärer som använder bussarnas säkerhetsbälten.

Förutom att äventyra säkerheten kan det bli dyrt att låta bli.
Skulle polisen göra en kontroll och du skulle ha missat att använda bältet kostar detta dig 1 500 kronor i böter. Om ett barn skulle sakna bälte kostar detta 2 500 kronor för den ansvarige.

De bjöd även fika, godis och lite reflexer och annat material som jag tog del utav.

Dagen var en fortsättning på den säkerhetsdag som gemensamt arrangerades på Karlstads busstation tidigare i höstas.
Idén till säkerhetsdagen lanserades av förare i en av Nobinas förbättringsgrupper. I september arrangerades den första säkerhetsdagen, då på Karlstads busstation. Alla engagerade, inklusive resenärer, var mycket positiva till arrangemanget.

Publicerad: 2017-12-12 12:37:45

admin