Sätersdalens Folkets Park 2024

5 mar

Sveriges vackrast belägna folkpark? Ja, inte kan det finnas många folkparker som ligger finare till än Säterdalen, Denna pärla är Säterbornas stolthet. Folkparkrn ligger belägen ett stenkast från Säters stad invid Ljusterån, i ett ravinsystem som med sina branta sluttningar är unikt för Sverige. Vegetationen med meterhöga ormbunkar, täta lövbuskage och prunkande örter ger tillsammans med det rika fågellivet och bruset från den porlande Ljusterån ett närmast tropiskt intryck.

Danser KL:18.00-22.00
28 mars Xplays
1 maj Casanovas
9 maj Lövgrens
29 aug Highlights
12 sept Callinaz

Publicerad: 2024-03-05 05:57:13

admin