Studiecirkeln DigiJag i Kil

24 dec

Måndagarna under november och en måndag i december har jag deltagit på en studiecirkel i värmländska Kil. Det jag utbildat mig i är DigiJag. DigiJag är utveckling av en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

DigiJag är en digital skol- och livsplattform utvecklad för att fungera bra för deltagare i särskolan, särvux, daglig verksamhet och särskilt boende.

Här får användarna stöd för att använda funktioner på internet, speciellt utvecklade applikationer för DigiJag och stödfunktioner för exempelvis hantering av tid, veta vad det är för väder etc.

DigiJag utvecklas av FUB, Mora folkhögskola, Begripsam och Axess Lab i samarbete med en rad experter på nätpedagogik för användare som behöver enkla och användbara gränssnitt. DigiJag utvecklas med medel från Allmänna arvsfonden.

Det har varit mycket givande att deltaga i denna studiecirkel.

Du kan läsa mer på www.digijag.se

Publicerad: 2022-12-24 19:55:46

admin