Rådhusets baksidan i Kristinehamn

19 dec

Jaha vad är detta då tänker ni? Jo det är en stuprör på baksidan av Rådhuset här i Kristinehamn. Detta är i övrigt en mycket fin byggnad som håller på att renoveras. Och när jag gnade förbi på baksidan fick jag syn på detta och tyckte det såg coolt ut på något sätt. Här var det förr polishus och senare konsthall.

Rådhuset är uppfört i två våningar med inredd vind. Sadeltaket är täckt med skiffer och plåt och fasaderna är putsade, bottenvåningen i putsrustik och andra våningen slätputsad. Våningarna skiljs åt med en gesims.

En svagt framträdande mittrisalit markerar byggnadens mittparti mot gatan. Risaliten avslutas uppåt av en fronton som höjer sig över takfoten och på taket finns en takryttare med urtavlor i de fyra väderstrecken.
Huvudentrén är centralt placerad i risaliten och porten är en pardörr med överljus. Entréportalen är utförd i natursten.

På riksarkivet finns ritningar från 1782 av Joh. G Reinke, 1782 av Adelcrantz samt en osignerad från 1798.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-05-13

Publicerad: 2016-12-19 20:35:28

admin